Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για το Σχέδιο Οικία – Σχέδιο Διαχείρισης Δανείων που παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο κυβερνητικών σχεδίων στέγασης