Πρόγραμμα LIFE: η ΕΕ τιμά έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη στήριξη της δράσης για τη φύση, το περιβάλλον και το κλίμα