Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους 1 δις. ευρώ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας