Εκδήλωση Δικτύωσης LIFE 2020, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020