Χρήσιμα Έγγραφα

Για πιο εύκολη και γρήγορη αναφορά με μια ματιά, έχουμε αναρτήσει στην ενότητα αυτή χρήσιμα έγγραφα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 4 ενότητες:

  • Την ενότητα "Έγγραφα κύριων προγραμμάτων", που περιλαμβάνει έγγραφα των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων αυτής της περιόδου, τόσο κάτω από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα καθώς και κάτω από τα Συγχρηματοδοτουμενα Προγράμματα (π.χ. νομοθεσία που τα διέπει, οδηγός για το κάθε πρόγραμμα κλπ).
  • Την ενότητα "Υλικό και παρουσιάσεις εκδηλώσεων", που περιλαμβάνει υλικό που δόθηκε ή παρουσιάστηκε κατά τις εκδηλώσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).
  • Την ενότητα "Γενικά έγγραφα", στην οποία περιλαμβάνονται χρήσιμα έγγραφα και ενημερωτικό υλικό που αφορά γενικά τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • Την ενότητα "Ενημερωτικά Δελτία", στην οποία θα αναρτώνται τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της Πύλης, που θα αποστέλλονται περιοδικά, για ενημέρωση του κοινού σχετικά με σημαντικά νέα, εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Έγγραφα βασικών προγραμμάτων 2021-2027

Μάθετε περισσότερα

Έγγραφα κύριων προγραμμάτων 2014-2020

Μάθετε περισσότερα

Υλικό και παρουσιάσεις εκδηλώσεων

Μάθετε περισσότερα

Γενικά έγγραφα & εκδόσεις

Μάθετε περισσότερα