Συλλογή Επιτυχημένων Κυπριακών Προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, πλέον Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, δημιούργησε το έντυπο "Συλλογή Επιτυχημένων Κυπριακών Προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα" για να δώσει παραδείγματα έργων που έλαβαν χρηματοδότηση από ορισμένα κύρια Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματατα, τα οποία υλοποιούνται (ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί) με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, είτε αυτοί είχαν ρόλο συντονιστή ή εταίρου.

Μέσα από τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύονται τα οφέλη που δημιουργούνται για τους ίδιους τους φορείς με την πραγμάτωση των συγκεκριμένων έργων, αλλά και η συμβολή τους στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ. Στόχος μας κατά τη δημιουργία αυτής της συλλογής, ήταν τα παραδείγματα αυτά να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλους κυπριακούς φορείς που αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο.