Σχετικά

Η Πύλη Ενημέρωσης παρέχει πληροφόρηση στον ενδιαφερόμενο πολίτη από ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης, για όλα τα προγράμματα και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με ένα κλικ, μπορείτε να εντοπίσετε το πρόγραμμα χρηματοδότησης ή ακόμη και τη συγκεκριμένη πρόσκληση στον τομέα που σας ενδιαφέρει, καθώς και πιθανούς συνεργάτες όπου αυτό απαιτείται από τους όρους του προγράμματος.

Η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης είτε από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία είτε από εθνικούς πόρους, ώστε να υλοποιήσει ένα έργο, μια ιδέα ή πρότασή του. Τα διάφορα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων: o ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι εργαζόμενος, άνεργος, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, μικρομεσαία επιχείρηση, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνητικό κέντρο, εκπαιδευτικό ίδρυμα, κρατικός οργανισμός, κ.α. Μέσα από την  Πύλη μπορείτε να πληροφορηθείτε άμεσα για την έκδοση νέων προγραμμάτων και προσκλήσεων χρηματοδότησης για τον τομέα που σας ενδιαφέρει όπως Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Έρευνα, Νεολαία, Αγροτική Ανάπτυξη κ.α. Θα μπορείτε επίσης να διευκολυνθείτε στο να βρείτε εταίρους οργανισμούς για συνεργασία στην υποβολή προτάσεων, όπου αυτό απαιτείται από τους όρους των προγραμμάτων.  Η Πύλη θα σας καθοδηγήσει επίσης στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα για τα προγράμματα / προσκλήσεις που σας ενδιαφέρουν και θα εντοπίσετε τα κατάλληλα σημεία επαφής – άτομα τα οποία θα μπορούν να σας δώσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την κάθε πρόσκληση.

Purpose

Σκοπός

Η Πύλη λειτουργεί ως ένας πρώτος σταθμός - κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.

Μάθετε Περισσότερα
Guide

Οδηγός Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων ΕΕ 2014-2020

Μάθετε Περισσότερα
Success Stories

Συλλογή Επιτυχημένων Κυπριακών Προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Μάθετε Περισσότερα