Οπτικοακουστικό Υλικό

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις διάφορες εκδηλώσεις.

Videos

Εικόνες


Εκδήλωση Get Connected στο The Mall of Cyprus, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 16:00-19:00

Σεμινάριο Ευρ. Ανταγων. Προγρ. με θέμα «Προετοιμασία μιας Ιδέας/Πρότασης Έργου & συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης» Νοεμ. 2019

Open Day Fair: Empower your environmental action with EU funding 02/06/2019

4ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών & Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, 7/2/18, Λευκωσία

3ο Συνέδριο Προγραμμάτων Χρηματοδότησης από Διαρθρωτικά Ταμεία & ΕΕ, 1/2/17

Εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα

Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο/Εργαστήριο στα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, το οποίο απευθύνεται σε ΜΚΟ

Εκπαίδευση Δημόσιων Λειτουργών σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα 19/5/2016-20/5/2016 και 23/5/2016-24/5/2016

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ: Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Χρηματοδοτήσεις

Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Ανταγωνιστικά Προγράμματα Ε.Ε. σε Δημόσιους Υπαλλήλους
Ελληνικά