Νέα

Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δραστηριότητες ενημέρωσης, κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα διοργανώνονται είτε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, είτε από άλλους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να διοργανωθούν με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Ανακοινώσεις

Παρακολουθείτε τον χώρο αυτό ώστε να ενημερώνεστε για ανακοινώσεις που αφορούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μάθετε περισσότερα

Δραστηριότητες

Ενημερωθείτε για δραστηριότητες και εκδηλώσεις αναφορικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μάθετε περισσότερα

Οπτικοακουστικό Υλικό

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις διάφορες εκδηλώσεις.

Μάθετε περισσότερα