Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας…..

  • αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση ή το περιεχόμενο της Πύλης Ενημέρωσης,
  • αν έχετε απορίες σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα στους τομείς που σας ενδιαφέρουν,
  • εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του συστήματος,
  • εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα άτομα/σημεία επαφής από τα οποία μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα και πρόσκληση,
  • αν θέλετε να μας υποβάλετε εισηγήσεις για βελτίωση της Πύλης Ενημέρωσης,

……συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας πιο κάτω, και οι λειτουργοί μας θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον από τους υπεύθυνους λειτουργούς στο τηλέφωνο που δίνεται πιο κάτω.

Για διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένα προγράμματα/προσκλήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τα αρμόδια σημεία επαφής, όπως αυτά δίνονται για το καθένα στην Πύλη.

Φόρμα Επικοινωνίας