Ανακοινώσεις/Δραστηριότητες

Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δραστηριότητες ενημέρωσης, κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα διοργανώνονται είτε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, είτε από άλλους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να διοργανωθούν με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

 

Δραστηριότητες

Παρακολουθείτε τον χώρο αυτό ώστε να ενημερωθείτε για δραστηριότητες αναφορικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα.


Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter