Ενεργό και Βοηθητικό Πρόγραμμα Ζωής

Περίληψη

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Περιγραφή Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Πληροφορική
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σημείο Επαφής EE

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις