Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων

Περίληψη

Χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων της προηγούμενης προγραμματικής.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • DIH-World – 2nd Open Call for innovative experiments

  Κλειστή

  Κωδικός: 21640 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022

  Το DIH-World είναι ένα έργο Innovation Action που συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020. Το έργο DIH-World αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). Το DIH-World στοχεύει να επιταχύνει την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές κατασκευαστικές ΜμΕ σε όλους τους τομείς, υποστηρίζοντάς τες στην οικοδόμηση βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κοινοπραξία έργου DIH-World πραγματοποιεί τις δεύτερες ανοιχτές προσκλήσεις για επιλογή και υποστήριξη έως και 20 πειραμάτων που βασίζονται σε ΜμΕ.

 • RDA Open Call for RDA cross-disciplinary adoption in support of EOSC

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 21637 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2022

  Στο πλαίσιο του EOSC Future, η πρόσκληση «Ανοιχτή πρόσκληση RDA για διεπιστημονική υιοθέτηση RDA για την υποστήριξη του EOSC», έχει ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.
  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει συγκεκριμένα έργα μικρότερης κοινότητας για να δείξει τη διεπιστημονική εφαρμογή και την υιοθέτηση της Σύστασης και των αποτελεσμάτων της Συμμαχίας Ερευνητικών Δεδομένων (RDA) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Επιστημονικού Νέφους (EOSC).

 • OCRE EC Funded Cloud Adoption Tender (Research)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 21629 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022

  Στο πλαίσιο του OCRE η πρόσκληση «OCRE EC Funded Cloud Adoption Tender (Research)», έχει ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.
  Η κοινοπραξία OCRE προσκαλεί τους αιτητές να συνεργαστούν με έναν κάτοχο του OCRE Cloud Framework στη χώρα τους για μια πρόταση και να διαγωνιστούν εντός των παρτίδων του OCRE Framework στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ευκαιρία να λάβουν χρηματοδότηση για την υιοθέτηση του EC Cloud για το ερευνητικό τους έργο.

 • EU ECO-TANDEM PROGRAMME Call for Participation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20504 | Όνομα Προγράμματος: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο έργων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2022

  Ο στόχος αυτής της «Πρόσκλησης Συμμετοχής» είναι να επιλέξει ευρωπαϊκές τουριστικές ΜμΕ και ευρωπαϊκές τουριστικές (ή μη) νεοφυείς επιχειρήσεις ή καινοτόμες τουριστικές (ή μη) ΜμΕ – εφεξής «Δικαιούχοι τρίτων», για τη δημιουργία «TANDEMs » (ζευγάρια εταιρειών που συμμετέχουν και μοιράζονται μια πρωτότυπη επιχειρηματική συμφωνία) και επιλέξτε τις καλύτερες, στη συνέχεια παρέχοντάς τους τεχνική και οικονομική υποστήριξη για να διευκολυνθεί η οικολογική μετάβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ Τουρισμού. Η διαδικασία επιλογής θα είναι δωρεάν για τους αιτούντες.

Ελληνικά