ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2020

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 522,943,000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/11/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/11/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις