Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027)

Περίληψη

Το Ταμείο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και στη βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και του μηχανισμού μετε-γκατάστασης.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 9,9 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικό
Άτομα επαφής:
Ντόρις Κωνσταντίνου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409904
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dconstantinou@moi.gov.cy

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409944
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
Τηλεφώνο: +32 2 299 11 11 (πίνακας διανομής)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: home-amifunion-actions@ec.europa.eu.

 

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in third countries and within Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 20535 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2022-TF1-AG-INFO | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2022

  Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αλλαγή των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των υπηκόων τρίτων χωρών που σκέφτονται να μεταναστεύσουν παράτυπα στην ΕΕ και των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους (π.χ. οικογένειες, θρησκευτικοί ή κοινοτικοί ηγέτες, δάσκαλοι, επιστρεφόμενοι μετανάστες, πάροχοι υπηρεσίες που διευκολύνουν τη μετανάστευση).

 • Αssistance, support and integration of third country national victims of trafficking in human beings

  Κλειστή

  Κωδικός: 18716 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2022-AG-CALL-THB | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2022

  Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει συγκεκριμένα διακρατικά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των θυμάτων στη χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις περιστάσεις τους, καθώς και τα θύματα μεταξύ ευάλωτων ομάδων.