ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 38,430,489 (για την περίοδο 2014-2020)

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά