ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021

  Κλειστή

  Κωδικός: 1877 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2021

  Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

  Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., το οποίο εγκαθιδρύθηκε βάσει του Άρθρου 9(1) του Νόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, ανέρχεται στις €390.000 (Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων οι €90.000 αφορούν αιτήσεις για οικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές στο πλαίσιο ΕΣΑΟΚ. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

 • Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων»

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 1882 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2021

  Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων» χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που βρίσκονται στην Κύπρο, εντός των Βρετανικών Βάσεων.

  Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ).

  Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.

  Το ποσό που θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €0,5 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να τροποποιηθεί.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1911 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1922 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
  • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
  • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ελληνικά