ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2020

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 7,344,000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/09/2021
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά