ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 52,610,493 για την περίοδο 2014-2020 (εθνική και ενωσιακή συνεισφορά)

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
  • Εμπόριο
  • Μεταποίηση

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά