ΗΡΑΚΛΗΣ III

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 104,918,000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/12/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/12/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις