Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 340 εκατομμύρια

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/07/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/07/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά