ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 32,7 εκ. για την περίοδο 2014-2020

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/01/2022
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Ελληνικά