ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 32,7 εκ. για την περίοδο 2014-2020

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

19/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/09/2021
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Ελληνικά