Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Περίληψη

Οι δράσεις θα υποστηρίξουν τη διαδικασία στρατηγικής δέσμευσης του Κοινοβουλίου ενόψει της ευρωπαϊκής
Εκλογές 2024, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κοινότητας together.eu και της ενεργοποίησης άλλων δικτύων του Κοινοβουλίου τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο έδρας. 

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ερωτήσεις και διευκρίνισης μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Support for training interpreting 2024-2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33072 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-LINC-SUBV-2024-CONF-INT | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024

  Η πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα 3 θέματα για την υποβολή προτάσεων:

  • Topic 1 – Διοργάνωση υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων διερμηνείας συνεδρίων
  • Topic 2 – Προώθηση αριστείας στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων και έρευνα για τεχνικές εξελίξεις στον τομέα της διερμηνείας συνεδρίων
  • Topic 3 – Οργάνωση υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακών, μεταπτυχιακών μαθημάτων ή μαθημάτων πτυχίου από πανεπιστήμια της Ουκρανίας με στοιχεία διερμηνείας συνεδρίων

 • Organisation of two local European Youth Events (EYE) in 2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 29999 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2024-LOCAL-EYE | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Στόχος της πρόσκλησης είναι η διοργάνωση από δύο διαφορετικούς διοργανωτές τοπικών EYEs που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

  Ο στόχος ενός τοπικού EYE είναι να ενεργοποιήσει και να εμπνεύσει τους νέους και να τους κάνει μέρος μιας συζήτησης με ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και να ανοίξει το δρόμο για μια μακροχρόνια δέσμευση.

 • Civil Society Engagement Actions

  Κλειστή

  Κωδικός: 28906 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-NAT-E-2023-CIVIL-SOCIETY | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Οι στόχοι των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι:
  • Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών από όσο το δυνατόν πιο διαφορετικό κοινό σχετικά με τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ, να κατανοήσουν τα οφέλη που παρέχει το ΕΚ, πώς το ΕΚ επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και γιατί είναι επομένως σημαντικό να ψηφίζουμε συμμετέχοντας στην επικείμενο EE24, επίσης στο πλαίσιο της κοινότητας together.eu (παροχή δημοκρατικής δέσμευσης).
  • Υποστήριξη της αυξημένης μη κομματικής συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών και οργανώσεων από όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές ομάδες, προωθώντας παράλληλα την ιδέα της σημασίας της ψήφου, ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή (επίσης ως παράγοντες αλλαγής), με έμφαση στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων στο επόμενο διάστημα στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Εκλογών, επίσης στο πλαίσιο της κοινότητας together.eu.

 • Engagement Actions by Change - Makers

  Κλειστή

  Κωδικός: 28893 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-NAT-E-2023-CHANGE-MAKERS | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Οι στόχοι των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι:
  • Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών από όσο το δυνατόν πιο διαφορετικό κοινό σχετικά με τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ, να κατανοήσουν τα οφέλη που παρέχει το ΕΚ, πώς το ΕΚ επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και γιατί είναι επομένως σημαντικό να ψηφίζουμε συμμετέχοντας στην επικείμενο EE24, επίσης στο πλαίσιο της κοινότητας together.eu (παροχή δημοκρατικής δέσμευσης).
  • Υποστήριξη της αυξημένης μη κομματικής συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών και οργανώσεων από όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές ομάδες, προωθώντας παράλληλα την ιδέα της σημασίας της ψήφου, ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή (επίσης ως παράγοντες αλλαγής), με έμφαση στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων στο επόμενο διάστημα στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Εκλογών, επίσης στο πλαίσιο της κοινότητας together.eu.

 • Promotion of excellence in conference interpreter training, cooperation among universities training conference interpreters and research into technical developments in the area of conference interpreting. Other projects.

  Κλειστή

  Κωδικός: 27924 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-LINC-SUBV-2023-CONF-INT-02 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023

  Η Γενική Διεύθυνση Επιμελητείας και Διερμηνείας για Συνέδρια (DG LINC) συνεργάζεται με πανεπιστήμια και οργανισμούς που ειδικεύονται στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών.

  Η ΓΔ LINC επιθυμεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα θέματα στο πεδίο ερμηνείας:

  • Η προώθηση της ποιότητας και της γλωσσικής πολυμορφίας στη διδασκαλία της διερμηνείας συνεδρίων στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών και των χωρών που είναι οι κύριοι πολιτικοί εταίροι της Ένωσης.
  • Η ίδρυση μεταπτυχιακών κέντρων αριστείας.
  • Συνεργασία μεταξύ μεταπτυχιακών μαθημάτων από διάφορες ευρωπαϊκές, υποψήφιες και τρίτες χώρες που προσφέρουν σχετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς.
  • Περιφερειακή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων με συμπληρωματικά γλωσσικά καθεστώτα.
  • Ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων.

  Topic 2: Promotion of excellence in conference interpreter training, cooperation among universities training conference interpreters and research into technical developments in the area of conference interpreting.

 • Organisation of master or post-graduate or bachelor courses (relevance to the priority needs for the Ukrainian language at the European Parliament and the EU institutions)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27921 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-LINC-SUBV-2023-CONF-INT-03 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023

  Η Γενική Διεύθυνση Επιμελητείας και Διερμηνείας για Συνέδρια (DG LINC) συνεργάζεται με πανεπιστήμια και οργανισμούς που ειδικεύονται στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών.

  Η ΓΔ LINC επιθυμεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα θέματα στο πεδίο ερμηνείας:

  • Η προώθηση της ποιότητας και της γλωσσικής πολυμορφίας στη διδασκαλία της διερμηνείας συνεδρίων στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών και των χωρών που είναι οι κύριοι πολιτικοί εταίροι της Ένωσης.
  • Η ίδρυση μεταπτυχιακών κέντρων αριστείας.
  • Συνεργασία μεταξύ μεταπτυχιακών μαθημάτων από διάφορες ευρωπαϊκές, υποψήφιες και τρίτες χώρες που προσφέρουν σχετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς.
  • Περιφερειακή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων με συμπληρωματικά γλωσσικά καθεστώτα.
  • Ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων.

  Topic 3: Organisation of master, post-graduate or bachelor courses (relevance to the priority needs for the Ukrainian language at the European Parliament and the EU institutions and bodies for which it provides interpretations services).

 • Organisation of master or post graduate courses in conference interpreting

  Κλειστή

  Κωδικός: 27918 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-LINC-SUBV-2023-CONF-INT-01 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023

  Η Γενική Διεύθυνση Επιμελητείας και Διερμηνείας για Συνέδρια (DG LINC) συνεργάζεται με πανεπιστήμια και οργανισμούς που ειδικεύονται στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών.

  Η ΓΔ LINC επιθυμεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα θέματα στο πεδίο ερμηνείας:

  • Η προώθηση της ποιότητας και της γλωσσικής πολυμορφίας στη διδασκαλία της διερμηνείας συνεδρίων στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών και των χωρών που είναι οι κύριοι πολιτικοί εταίροι της Ένωσης.
  • Η ίδρυση μεταπτυχιακών κέντρων αριστείας.
  • Συνεργασία μεταξύ μεταπτυχιακών μαθημάτων από διάφορες ευρωπαϊκές, υποψήφιες και τρίτες χώρες που προσφέρουν σχετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς.
  • Περιφερειακή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων με συμπληρωματικά γλωσσικά καθεστώτα.
  • Ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων.

  Topic 1: Organisation of master or postgraduate courses in conference interpreting

 • Media actions EE24

  Κλειστή

  Κωδικός: 25049 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA-EE24 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η χορήγηση επιχορηγήσεων για συγχρηματοδότηση δράσεων μέσων ενημέρωσης από πρακτορεία ειδήσεων, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ψηφιακά μέσα και γραπτό τύπο. Τα ψηφιακά μέσα περιλαμβάνουν τόσο ψηφιακά μέσα όσο και ψηφιακές πλατφόρμες άλλων μέσων.

 • Workshop and Debates

  Κλειστή

  Κωδικός: 24412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-WORKSHOPS | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2022

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μεταξύ των νέων, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ και το δημοκρατικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ενδυνάμωση τους να γίνουν ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή Εκλογές 2024.

 • Music

  Κλειστή

  Κωδικός: 24407 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-MUSIC | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2022

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μεταξύ των νέων, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ και το δημοκρατικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ενδυνάμωση τους να γίνουν ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή Εκλογές 2024.

 • Art

  Κλειστή

  Κωδικός: 24402 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-ART | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2022

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας μεταξύ των νέων, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ και το δημοκρατικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ενδυνάμωση τους να γίνουν ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή Εκλογές 2024.

 • Capacity building actions

  Κλειστή

  Κωδικός: 23560 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PAN-EU-E-1 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2022

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να συγχρηματοδοτήσει έργα που διαρθρώνουν ένα συνεκτικό, συνεπές και οικονομικά αποδοτικό πρόγραμμα εργασίας για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους πολίτες, οι οποίοι προσφέρονται εθελοντικά να γίνουν υπεύθυνοι για την αλλαγή των εκλογών, οργανώνοντας δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων εκτός και διαδικτυακά.

 • Citizen Engagement activities

  Κλειστή

  Κωδικός: 23557 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PAN-EU-E-2 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2022

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή ενός ευρέος δικτύου ευρωπαίων πολιτών γύρω από τις Ευρωεκλογές 2024. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να συγχρηματοδοτήσει έργα που διαρθρώνουν ένα συνεκτικό, συνεπές και οικονομικά αποδοτικό πρόγραμμα εργασίας με τους πολίτες μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας εκτός σύνδεσης και διαδικτυακής επικοινωνίας.

 • Combination of capacity-building & citizens’ engagement actions

  Κλειστή

  Κωδικός: 23554 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PAN-EU-E-3 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2022

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή ενός ευρέος δικτύου ευρωπαίων πολιτών γύρω από τις Ευρωεκλογές 2024.

 • EYE Village Activities

  Κλειστή

  Κωδικός: 21455 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2023-EYE-Outdoor-activities | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2022

  Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

  • να oργανώνει και συντονίζει τις υπαίθριες δραστηριότητες σύμφωνα με τις αξίες EYE για το πρόγραμμα EYE Village.
  • να εμπλέξει τις οργανώσεις της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της συν-δημιουργίας και της συνοργάνωσης του EYE.
  • να προτείνει ενέργειες που υποστηρίζουν τη διαδικασία στρατηγικής δέσμευσης του Κοινοβουλίου ενόψει των Ευρωεκλογών του 2024
  • Δημιουργία συνθηκών ώστε οι νέοι να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες θα συγκεντρωθούν στο EYE και θα παρουσιαστούν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αναφορά για το έργο τους.
  • Ενθάρρυνση της διαφορετικότητας (ευρεία εκπροσώπηση απόψεων και πεποιθήσεων, πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης, κοινωνικό και εθνικό υπόβαθρο, κ.λπ.), ισορροπία μεταξύ των φύλων και συμπερίληψη
  • Διασφάλιση συνέπειας με τις κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας και την επωνυμία του ΕΚ

 • Support for training interpreting 2022-2023 Technology tools

  Κλειστή

  Κωδικός: 20828 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-LINC-SUBV-2022-CONF-INT-02 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2022

  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων, η Γενική Διεύθυνση Επιμελητείας και Διερμηνείας για Συνέδρια υποστηρίζει και βοηθά στην ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης παρέχοντας επαγγελματική και οικονομική βοήθεια. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων γενεών καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων, οι οποίοι μπορούν, στη συνέχεια, να προσληφθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως υπάλληλοι ή ως διαπιστευμένοι διερμηνείς συνεδρίων.

 • Support for training interpreting 2022-2023 organisation of Master or post-graduate courses

  Κλειστή

  Κωδικός: 20821 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-LINC-SUBV-2022-CONF-INT-01 | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2022

  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων, η Γενική Διεύθυνση Επιμελητείας και Διερμηνείας για Συνέδρια υποστηρίζει και βοηθά στην ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης παρέχοντας επαγγελματική και οικονομική βοήθεια. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων γενεών καταρτισμένων διερμηνέων συνεδρίων, οι οποίοι μπορούν, στη συνέχεια, να προσληφθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως υπάλληλοι ή ως διαπιστευμένοι διερμηνείς συνεδρίων.

 • European Year of Youth grants

  Κλειστή

  Κωδικός: 20350 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2022-EYY | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2022

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων νέων πολιτών στην οικοδόμηση μιας ζωντανής ευρωπαϊκής δημοκρατίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συμμετοχή τους στις Ευρωεκλογές του 2024.

 • Organisation of two local European Youth Events (EYE) in 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 17870 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP-COMM-SUBV-2022-LOCAL-EYE | Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2022

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να φέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες του στη διοργάνωση δύο τοπικών Ευρωπαϊκών Εκδηλώσεων Νέων (τοπικά EYEs= local EYE).