ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Total Budget

€ 1,891,000,000

Thematic Categories

  • Agriculture - Farming - Forestry
  • Health

Eligibility for Participation

  • Educational Institutions
  • Researchers/Research Centers/Institutions
  • Central Government
  • NGOs

Call Opening Date

10/08/2022

Call Closing Date

10/08/2022
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English