ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Total Budget

€ 1,004,000,000

Thematic Categories

  • Justice - Security
  • Social Affairs & Human Rights

Eligibility for Participation

  • Central Government

Call Opening Date

24/09/2021

Call Closing Date

24/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English