ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Total Budget

€ 52,610,493 για την περίοδο 2014-2020 (εθνική και ενωσιακή συνεισφορά)

Thematic Categories

  • Fisheries/ Aquaculture and Maritime Policy
  • Trade and Commerce
  • Processing

Eligibility for Participation

  • Fishermen, Aquaculturists, Owners of Vessels
  • Private Bodies
  • Central Government
  • Small and Medium Enterprises (SMEs)

Call Opening Date

19/09/2021

Call Closing Date

19/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English