Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF)

Total Budget

€ 340 εκατομμύρια

Thematic Categories

  • Fisheries/ Aquaculture and Maritime Policy

Eligibility for Participation

  • Fishermen, Aquaculturists, Owners of Vessels

Call Opening Date

24/09/2021

Call Closing Date

24/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
No calls found
English