Έγγραφα κύριων προγραμμάτων 2014-2020

Στη σελίδα αυτή έχουμε συλλέξει για ευκολία αναφοράς τα βασικά έγγραφα των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που είναι ανοικτά αυτή την περίοδο. Στη λίστα πιο κάτω παρατίθενται πρώτα τα κύρια Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ και στη συνέχεια τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα από την ΕΕ. Πατώντας πάνω στον τίτλο κάθε προγράμματος μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τη σχετική λίστα με έγγραφα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Χρήσιμα Έγγραφα κύριων Σχεδίων/Μέτρων Χορηγιών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  • Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
  • ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»
  • ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕ

Εγκύκλιοι/Εγχειρίδια/Οδηγοί:

 

Χρήσιμα Έγγραφα κύριων Σχεδίων Χορηγιών:

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

- ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου - Πρoκήρυξη 2017: Οδηγός του Σχεδίου/άλλα έγγραφα

- ΣΧΕΔΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)

 

ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 

- ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med

 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED

 

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020

 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020

 

Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III, 2014-2020

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.