Γενικά έγγραφα & εκδόσεις

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται χρήσιμα έγγραφα και ενημερωτικό υλικό που αφορά γενικά τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε το κουτί με την περιγραφή για κάθε έγγραφο πατώντας πάνω στον τίτλο του.


Ο Οδηγός Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 είναι μια έκδοση που δημοσιεύτηκε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ και ετοιμάστηκε σε ανταπόκριση του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει για γενική ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Ο Οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τον σκοπό, τον συνολικό προϋπολογισμό, το ποσοστό χρηματοδότησης, τις βασικές προτεραιότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση και τους δικαιούχους. Περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία των εθνικών σημείων επαφής καθώς και τις ιστοσελίδες της ΕΕ όπου φαίνονται οι προκηρύξεις και το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα αιτήσεων με σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Οδηγό.

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται παραδείγματα έργων που έλαβαν χρηματοδότηση από ορισμένα κύρια Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, τα οποία έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, σε ρόλο συντονιστή ή εταίρου.

Μέσα από τα έργα αυτά αναδεικνύονται τα οφέλη που δημιουργούνται για τους ίδιους τους φορείς αλλά και η συμβολή τους στη χάραξη ή υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ, με στόχο να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλους κυπριακούς φορείς που αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο.

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.