Γενικά έγγραφα & εκδόσεις

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται χρήσιμα έγγραφα και ενημερωτικό υλικό που αφορά γενικά τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε το κουτί με την περιγραφή για κάθε έγγραφο πατώντας πάνω στον τίτλο του.


Ο Οδηγός Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020 είναι μια έκδοση που δημοσιεύτηκε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ και ετοιμάστηκε σε ανταπόκριση του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει για γενική ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Ο Οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τον σκοπό, τον συνολικό προϋπολογισμό, το ποσοστό χρηματοδότησης, τις βασικές προτεραιότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση και τους δικαιούχους. Περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία των εθνικών σημείων επαφής καθώς και τις ιστοσελίδες της ΕΕ όπου φαίνονται οι προκηρύξεις και το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα αιτήσεων με σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Οδηγό.

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται παραδείγματα έργων που έλαβαν χρηματοδότηση από ορισμένα κύρια Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, τα οποία έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, σε ρόλο συντονιστή ή εταίρου.

Μέσα από τα έργα αυτά αναδεικνύονται τα οφέλη που δημιουργούνται για τους ίδιους τους φορείς αλλά και η συμβολή τους στη χάραξη ή υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ, με στόχο να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλους κυπριακούς φορείς που αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον οδηγό αυτό τον Οκτώβριο του 2019, ώστε να μοιραστεί με το κοινό τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020, αποσκοπώντας στη μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο στους συμμετέχοντες στα προγράμματα όσο και στην ίδια την Επιτροπή.

Το έγγραφο περιλαμβάνει ουσιαστικά μια καταγραφή των πιο κοινών σφαλμάτων που έχει εντοπιστεί ότι πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, κατά τη διεκδίκηση των δαπανών τους, μαζί με κάποιες εξηγήσεις, προς υποβοήθηση των ενδιαφερομένων και βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο.

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.