Χρήσιμα Έγγραφα

Για πιο εύκολη και γρήγορη αναφορά με μια ματιά, έχουμε αναρτήσει στην ενότητα αυτή χρήσιμα έγγραφα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 4 ενότητες:

  • Την ενότητα "Έγγραφα κύριων προγραμμάτων", που περιλαμβάνει έγγραφα των κύριων χρηματοδοτικών προγραμμάτων αυτής της περιόδου, τόσο κάτω από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα καθώς και κάτω από τα Συγχρηματοδοτουμενα Προγράμματα (π.χ. νομοθεσία που τα διέπει, οδηγός για το κάθε πρόγραμμα κλπ).
  • Την ενότητα "Υλικό και παρουσιάσεις εκδηλώσεων", που περιλαμβάνει υλικό που δόθηκε ή παρουσιάστηκε κατά τις εκδηλώσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).
  • Την ενότητα "Γενικά έγγραφα", στην οποία περιλαμβάνονται χρήσιμα έγγραφα και ενημερωτικό υλικό που αφορά γενικά τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • Την ενότητα "Ενημερωτικά Δελτία", στην οποία θα αναρτώνται τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της Πύλης, που θα αποστέλλονται περιοδικά, για ενημέρωση του κοινού σχετικά με σημαντικά νέα, εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα.


Έγγραφα κύριων προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα

Υλικό και παρουσιάσεις εκδηλώσεων

Μάθετε Περισσότερα

Γενικά έγγραφα & εκδόσεις

Μάθετε Περισσότερα

Ενημερωτικά Δελτία

Μάθετε Περισσότερα
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.