Προσθήκη νέου προφίλ συνεργασίας


Μπορείτε να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας  για συνεργασία με άλλους φορείς για υποβολή κοινής πρότασης, όπου αυτό απαιτείται από τους όρους των προγραμμάτων (Ανταγωνιστικά Προγράμματα και Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία).    

 

Με την εγγραφή σας ως ενδιαφερόμενος/η για συνεργασία, τα στοιχεία του Προφίλ Συνεργασίας σας θα εμφανίζονται στη σελίδα πληροφοριών της κάθε πρόσκλησης και θα είναι διαθέσιμα για όποιον αναζητεί συνεργάτες για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συνεργασία, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως μέλος στην Πύλη παροχής ενημέρωσης. Τα στοιχεία σας θα φαίνονται αυτόματα στην πιο κάτω φόρμα του προφίλ συνεργασίας. Στη συνέχεια συμπληρώσετε  τα στοιχεία για τη  συγκεκριμένη πρόσκληση για την οποία ενδιαφέρεστε και το είδος της συνεργασίας που σας ενδιαφέρει.

Είδος Επιθυμητής Συνεργασίας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.