Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας  πολιτικής της ΕΕ. Κατά κανόνα είναι διεθνικά – δηλαδή στην υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.

 

 

 

 
  Πρόγραμμα Ανοικτές Κλειστές Μελλοντικές
ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL) - 7 -
COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 1 56 -
COST - EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 4 -
ERASMUS+ 1 170 -
ERASMUS+ (2021-2027) 3 - 5
EUREKA CYPRUS - 8 -
European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) - 21 -
FISCALIS 2020 - - -
Galileo και EGNOS (EUROPEAN GEOSTATIONARY NAVIGATION OVERLAY SERVICE) 1 - -
M-ERA.NET - 6 -
PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (2018-2028) - 4 -
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 154 -
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ'' - 122 -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1 56 -
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - 73 -
Δικαιοσύνη 2021-2027 4 - -
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS) - 4 -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) - 86 -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - 1 -
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - 42 -
Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3 63 -
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF) - 13 -
ΗΡΑΚΛΗΣ III - 30 -
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020 - 13 -
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) - 1 -
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 16 -
Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (2021-2027) 3 - -
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 3 1330 -
Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) 11 2 -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) - 65 -
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2020 - 1 -
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ 1 28 -
Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων 2021 - 2027 2 - -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF) - 14 -
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΥΒΑ - 8 -
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 54 -
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Innovation Fund - INNOVFUND) - 2 -
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2020 - - -
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 19 -
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - - -

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.