Ημ. Δημοσίευσης: 18/01/2018

4ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, 7 Φεβρουαρίου 2017, Hilton Park Hotel, Λευκωσία

Η IMH διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 
 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν χρήσιμες συμβουλές, πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις που προέρχονται τόσο από ευρωπαϊκά κονδύλια όσο και από εθνικούς πόρους. Παράλληλα, αρμόδιοι φορείς θα αναλύσουν την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τα μελλοντικά πλάνα για απορρόφηση κονδυλίων από κυπριακές επιχειρήσεις. Θα απαντηθούν προβληματισμοί και θα παρουσιαστούν πηγές ευκαιριών, ούτως ώστε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής να γίνει σωστή κατανομή και γόνιμη εκμετάλλευση των εταιρικών χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, να απορροφηθούν από κυπριακές επιχειρήσεις κι οργανισμούς συνολικά 300 εκ. ευρώ. 
 
Το Συνέδριο αποτελεί ως εκ τούτου πολύτιμο οδηγό ενημέρωσης και εξειδικευμένης πρακτικής καθοδήγησης για επιτυχή λήψη ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 
Δηλώστε συμμετοχή και ενημερωθείτε αναλυτικά από αρμόδιους φορείς για Προγράμματα, όπως:
ERASMUS+: Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις, Συμμετοχή Επιχειρήσεων
Πρόγραμμα Horizon 2020 
Πρόγραμμα Interreg 
Πρόγραμμα LIFE 
Σχέδια Ενίσχυσης Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρημτικότητας
Μέτρα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την Περίοδο 2014-2020 για ενίσχυση των επιχειρήσεων 
Σχέδια Κατάρτισης κι Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) 
Προγράμματα EBRD για τις ΜμΕ 
 
Ένα συνέδριο για όλους 
Το Συνέδριο απευθύνεται προς: ιδιοκτήτες, διευθυντές, οικονομικούς διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμούς από όλο το φάσμα της Οικονομίας, επιχειρηματίες αλλά και ιδιώτες επενδυτές, συμβουλευτικούς οίκους, λογιστές, δικηγόρους και νομικούς σύμβουλους, τραπεζικούς οργανισμούς, αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 
Πληροφορίες - Εγγραφή
Για το πρόγραμμα και την αίτηση εγγραφής πατήστε τον σύνδεσμο: Download BROCHURE STR20180115.pdf (παρακαλώ όπως την συμπληρώσετε και την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο [email protected] ή με φαξ 22679820). 
Για πληροφορίες και online εγγραφή κάντε κλικ εδώ: https://www.imhbusiness.com/el/4  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: 22505555, φαξ: 22679820, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com, [email protected]
 


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.