Ημ. Δημοσίευσης: 11/05/2018

Σεμινάρια για Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - 2ος κύκλος: Μάιος-Ιούνιος 2018, 3ος κύκλος: Οκτώβριος 2018

Σε συνέχεια του 1ου πολύ επιτυχημένου κύκλου εκπαιδεύσεων, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνει τις ημερομηνίες για τη 2η και 3η σειρά των δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενδυνάμωση ατόμων που προέρχονται κυρίως από εταιρείες, πανεπιστήμια, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέαπου συμμετέχουν ήδη στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ Προγράμματα.

Ημερομηνίες Σεμιναρίων 2ου κύκλου:

  • Σεμινάριο "Διαχείριση Έργου – Εκθέσεις Προόδου" (2 μέρες): 30-31 Μαΐου 2018
  • Σεμινάριο "Ετοιμασία και Διαχείριση Προϋπολογισμού" (2 μέρες): 4-5 Ιουνίου 2018
  • Σεμινάριο "Εταίροι και Σύσταση Κοινοπραξίας" (1 μέρα): 11 Ιουνίου 2018

Μπορείτε να δείτε τις ημερήσιες διατάξεις και για τις τρεις πιο πάνω εκπαιδεύσεις εδώ

Ημερομηνίες Σεμιναρίων 3ου κύκλου:

  • Σεμινάριο "Διαχείριση Έργου – Εκθέσεις Προόδου" (2 μέρες): 8-9 Οκτωβρίου 2018
  • Σεμινάριο "Εταίροι και Σύσταση Κοινοπραξίας" (1 μέρα): 12 Οκτωβρίου 2018
  • Σεμινάριο "Ετοιμασία και Διαχείριση Προϋπολογισμού" (2 μέρες): 18-19 Οκτωβρίου 2018

Στα σεμινάρια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πρακτικό μέρος, μέσω πραγματικών παραδειγμάτων αλλά και ασκήσεων, που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία μιας εξειδικευμένης κατάρτισης. Η εκπαίδευση έχει ανατεθεί στην εταιρεία RTD Talos (μετά από διαγωνισμό).

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δάφνη Μαυρομμάτη (ΓΔ ΕΠΣΑ) στο τηλέφωνο 22 602867 και με την κα Αυγή Πολεμιδιώτου (RTD Talos) στο τηλέφωνο 22 454333.× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.