Ημ. Δημοσίευσης: 15/02/2018

Σεμινάρια για Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - 1ος κύκλος: Απρίλιος 2018

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα.

Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ και ενδιαφέρουν κυρίως εταιρείες, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποίησαν ή υλοποιούν κάποιο έργο που χρηματοδοτήθηκε από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ.

Η εκπαίδευση έχει ανατεθεί στην εταιρεία RTD Talos (μετά από διαγωνισμό).

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα προσφερθεί ένας κύκλος με τρία ανεξάρτητα εκπαιδευτικά σεμινάρια ως ακολούθως:

  • Διαχείριση Έργου – Εκθέσεις Προόδου (2 ημέρες)              17-18 Απριλίου 2018
  • Εταίροι και Σύσταση Κοινοπραξίας (1 ημέρα)                       23 Απριλίου 2018
  • Ετοιμασία και Διαχείριση Προϋπολογισμού (2 ημέρες)        26-27 Απριλίου 2018

Στα σεμινάρια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πρακτικό μέρος, μέσω πραγματικών παραδειγμάτων αλλά και ασκήσεων, που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία μιας εξειδικευμένης κατάρτισης. Ενδεικτικές Ημερήσιες Διατάξεις των σεμιναρίων μπορείτε να δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν θέλουν, να παρακολουθήσουν όλα τα πιο πάνω σεμινάρια ή κάποιο/α από αυτά. Τα πιο πάνω σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία (ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί αργότερα), ενώ θα επαναληφθούν ακόμα δύο κύκλοι σεμιναρίων - αρχές Ιουνίου και αρχές Οκτωβρίου 2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή (λόγω περιορισμένων θέσεων) είναι η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος εδώ μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αυγή Πολεμιδιώτου στο τηλέφωνο 22 454333 (RTD Talos) και με την κα Δάφνη Μαυρομμάτη στο τηλέφωνο 22 602867 (ΓΔ ΕΠΣΑ).× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.