Ημ. Δημοσίευσης: 05/12/2018

Ημερίδα Ενημέρωσης Erasmus+:Υποβολή Αιτήσεων 2019

Οι Εθνικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, με την ευκαιρία της δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για το 2019, διοργανώνουν ημερίδα πληροφόρησης για το Προγράμματος Erasmus+

Στόχος της ημερίδας είναι η παροχή πληροφοριών για τις Αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ τις οποίες διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, στις 16:00 - 19:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=38072&t=156× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.