Ημ. Δημοσίευσης: 11/12/2017

Παρουσίαση Σχεδίων Ενίσχυσης Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσίασε στις 08/12/2017 την 2η προκήρυξη των Σχεδίων Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και τον αναβαθμισμένο τρόπο υποβολής των αιτήσεων, εφόσον οι αιτήσεις θα υποβάλλονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά.

Για πληροφορίες σε σχέση με τις νέες προσκλήσεις για τα Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας καθώς και τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου.× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.