Ημ. Δημοσίευσης: 05/06/2019

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση επαγγελμάτων, δεξιοτήτων και προσόντων ESCO και τον νέο Κανονισμό EUROPASS

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασίας με το  E2 Unit: Skills and Qualifications της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνουν

 

To Ευρωπαϊκό Συνέδριο ESCO και EUROPASS

στις 26 και 27 Ιουνίου 2019,

Αμφιθέατρο Β,

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Λευκωσία.

 

Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιείται τον Ιούνιο στην Κύπρο μετά από μια σειρά επιτυχημένων ενημερωτικών συνεδριών με το ίδιο θέμα που διοργανώθηκαν σε πολλά Κράτη Μέλη, με ομιλητές και εισηγητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κύπρο, με στόχο την ενημέρωση αρμόδιων αρχών και κοινωνικών εταίρων σχετικά με τους  νέους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πιο πάνω θέματα.

 

Η νέα ταξινόμηση ESCO (European Skills Competences Qualifications and Occupations) και ο νέος Κανονισμός του Europass στοχεύουν στην απρόσκοπτη διαφάνεια και  αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων, στη γεφύρωση τους χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και στη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Οι συμβατικές νομικές υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς του Δικτύου EURES και του EUROPASS, είναι αρκετές, με χρονικό περιθώριο υλοποίησης τους το 2020-2021. Στόχος είναι η σταδιακή μείωση των φραγμών στην κινητικότητα, μέσω της μείωσης των φραγμών στον ψηφιακό χώρο. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε μια ψηφιακή αγορά εργασίας σε όλες τις γλώσσες και πέρα από σύνορα, διαφορετικά συστήματα και εθνικά πρότυπα, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη. Επίσης, οι εργοδότες και οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορες χώρες πρέπει να κατανοούν και να εμπιστεύονται τις πληροφορίες που τους κοινοποιούνται.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά  μέχρι τις 15/6/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αποστέλλοντας το ονοματεπώνυμο σας, την Υπηρεσία/Οργανισμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  

 

Πιο κάτω δείτε συνδέσμους για:

Download Πρόσκληση (1).pdf

Download Πρόγραμμά Συνεδρίου τελικό 030619 (1).pdf

Download Conference Rationale 1 (1).pdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους πιο κάτω Λειτουργούς: 

Λένα Νικολάου – ΕΜΕ, Προϊστάμενη ΥΣΕΑ  – τηλ: 22809931 [email protected]

Αντώνης Κάφουρος – Ανώτερος Λειτουργός Εργασίας – Τηλ: 22400820 [email protected]

Μελίνα Νεοφύτου – Λειτουργός Παραγωγικότητας Α’ – Tηλ: 22806141  [email protected]× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.