Ημ. Δημοσίευσης: 19/07/2019

ErasmusDays στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2019

#Erasmusdays 2019, προγραμματίζεται να λάβουν χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες της Ευρώπης στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2019.

Στόχος των #Erasmusdays 2019 είναι, κατά τις τρεις μέρες των εορτασμών, να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις στις χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS, για την πιο μαζική προβολή του Προγράμματος τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε επαγγελματίες, ΜΜΕ και σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του εθνικού σημειου επαφής για το Πρόγραμμα στην Κύπρο, για περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή ή διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των #Erasmusdays 2019, στον σύνδεσμο www.erasmusplus.cy/erasmusdays. Για πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις που διοργανώνται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, δείτε τη σελίδα www.erasmusdays.eu.

Αξίζει να αναφερθεί σχετικά ότι, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα Erasmus για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, έχει διπλασιαστεί στα 30 δισ. ευρώ - δείτε σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ.× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.