Ημ. Δημοσίευσης: 01/02/2019

Erasmus+ 2017 in numbers

Η Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος Erasmus+ για το 2017 έχει δημοσιευθεί!! Μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en

 × Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.