Ημ. Δημοσίευσης: 22/05/2019

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν coaching σε νέες επιχειρήσεις

Μετά από παράκληση αρκετών ενδιαφερομένων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αποφάσισε να δώσει παράταση στην προθεσμία για αιτήσεις για το πρόγραμμα Business Clinics, μέσω του οποίου προσφέρει σε 30 νέες επιχειρήσεις – με λιγότερο από δύο χρόνια δραστηριοποίησης – με εφαρμόσιμες ιδέες και επιχειρηματικό πλάνο μέχρι 32 δωρεάν ώρες προσωπικού coaching από εμπειρογνώμονες είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό. Η νέα προθεσμία λήγει στις 27 Μαΐου 2019. 

 

Οι νέες επιχειρήσεις που θα επιλεγούν με βάση τα κριτήρια του προγράμματος θα λάβουν καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής, marketing, λειτουργικότητας και οικονομικής διαχείρισης, ενώ αναμένεται ότι θα αναβαθμιστούν και θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής και οικονομικής στήριξης που προσφέρει η EBRD.  


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να περιλαμβάνει περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας, του υφιστάμενου επιχειρηματικού κύκλου, των πλάνων της επιχείρησης για τα επόμενα τρία χρόνια και των πρωταρχικών αναγκών της επιχείρησης, συνοδευόμενη από τα νομικά πιστοποιητικά της εταιρείας. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://bit.ly/2IBul6P), ενώ για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την EBRD ASB Cyprus (+357 22 395 500-1, [email protected]).

 

Το Business Clinics Programme προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις» (Advice for Small Businesses - ASB), που υλοποιείται από την EBRD, εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, και βοηθά μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις να ενδυναμωθούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.