Ημ. Δημοσίευσης: 20/11/2018

Προκήρυξη του 2018 Young Graduate Trainee opportunities - European Space Agency

Η προκήρυξη για το 2018 Young Graduate Trainee (YGT) είναι τώρα ανοικτή για υποβολή αιτήσεων, από τις 17 Νοεμβρίου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2018!

Αυτό το πρόγραμμα υψηλoύ επιπέδου διαρκεί για ένα χρόνο και δίνει στους επιτυχείς υποψηφίους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία διαστημικών αποστολών.

Η πρόσκληση παρουσιάζει μια μεγάλη ευκαιρία για νέους πτυχιούχους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στο European Space Agency και υποψήφιοι από Ευρωπαϊκά συνεργαζόμενα κράτη, περιλαμβανομένης της Κύπρου, είναι επιλέξιμοι.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 × Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.