Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των συμμετεχουσών χωρών.


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα επιτύχει τον γενικό του στόχο μέσω δύο πρωταρχικών στόχων, τεσσάρων θεματικών στόχων και έντεκα προτεραιοτήτων:

1. Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης

α.  Ανάπτυξη επιχειρήσεων και ΜΜΕ

i. Υποστήριξη καινοτόμων start-ups και νέων εγατεστημένων επιχειρήσεων

ii. Ενίσχυση και στήριξη δικτύων, συμπλεγμάτων, κοινοπραξιών και αλυσίδων αξίας

iii. Ενθάρρυνση βιώσιμων πρωτοβουλιών και δράσεων του τουρισμού

 

β. Υποστήριξη της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

i. Υποστήριξη της τεχνολογικής μεταφοράς και εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας

ii. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην πρόσβαση στην έρευνα και την καινοτομία

 

γ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

i. Προσφορά στους νέους, ιδιαίτερα εκείνους που ανήκουν στους NEETS και στις γυναίκες, εμπορεύσιμων δεξιοτήτων

ii. Υποστήριξη οικονομικών παραγόντων σε θέματα κοινωνικά και αλληλεγγύης

 

2. Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στο περιβάλλον

α. Προστασία του περιβάλλοντος, προσαρμογή και μετριασμός στην κλιματική αλλαγή

i. Υποστήριξη καινοτόμων και τεχνολογικών λύσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας του νερού και την ενθάρρυνση της χρήσης μη συμβατικού ύδατος

ii. Μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων και προώθηση της διαχωριζόμενης συλλογής εκ των πηγών και της βέλτιστης εκμετάλλευσης του οργανικού συστατικού τους

iii. Υποστήριξη οικονομικά αποδοτικών και καινοτόμων ενεργειακών αποκαταστάσεων σχετικών με τους τύπους κτιρίων και τις κλιματικές ζώνες, με επίκεντρο τα δημόσια κτίρια

iv. Ενσωμάτωση της προσέγγισης διαχείρισης που βασίζεται στο οικοσύστημα ICZM στον προγραμματισμό της τοπικής ανάπτυξης

 

Επιλέξιμη Περιοχή του Προγράμματος:

• Κύπρος: Όλη η χώρα

• Αίγυπτος: Περιφέρειες Marsa Matruh, Al-Iskandanyah, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id

• Γαλλία: Περιφέρειες Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Ελλάδα: Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νησιών, Δυτικής Ελλάδας,Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης

• Ισραήλ: Όλη η χώρα

• Ιταλία: Περιφέρειες Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana

• Ιορδανία: Περιφέρειες Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, Al-Trafilah, Al-Aqaba

• Λίβανος: Όλη η χώρα

• Μάλτα: Όλη η χώρα

• Παλαιστίνη: Όλη η χώρα

• Πορτογαλία: Περιφέρεια Algarve

• Ισπανία : Περιφέρειες Andalucia, Catalunia, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Ceuta,    Melilla

• Τυνησία: Περιφέρειες Medenine, Gabes, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Beja, Jandouba

 

Οι πιο κάτω περιφέρειες θεωρούνται ως adjoining regions:

• Αίγυπτος: Al Gharbiyah, Al Minufiyah, Al Qalyubiyah, As Suways

• Γαλλία: Rhône‐Alpes, Auvergne, Midi‐Pyrénées

• Ελλάδα: Dytiki Makedonia

• Ιταλία: Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Piemonte

• Ιορδανία: Al‐Mafraq, Ma’an, Amman, Ajlun, Jarash, Az Zarqa’

• Πορτογαλία: Alentejo

• Ισπανία: Extremadura, Castilla La Mancha, Aragon

• Τυνησία: Tataouine, Kebili, Gasfa, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan, Manouba, Le Kef, Siliana

Συνολικός Προϋπολογισμός

€234,549,558

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι

Έναρξη Υποβολής

17/12/2015

Εθνικά Σημεία Επαφής

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Λειτουργός Προγραμματισμού

[email protected]

+357 22 602949

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis

Σημείο Επαφής EE

JOINT MANAGING AUTHORITY

Regione Autonoma della Sardegna

Via Bacaredda, 184

09127 Cagliari - Italy

Tel: +39 070 606 7504

Fax: +39 070 400 359

[email protected]        

 

 JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

Roberto Carpano, Coordinator

[email protected]

Tel: +39 070 606 2452

BRANCH OFFICES

• Branch office for the Western Mediterranean - Valencia

Generalitat Valenciana

C/Caballeros, 9

46001 Valencia - Spain

[email protected]

 

•  Branch office for the Eastern Mediterranean - Aqaba

Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)

P.O. Box 2565

Aqaba 77110 - Jordan

Tel: +962 3 2091000 (Ext 3439/3440)

Fax. +962 3 2091079

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (2 αποτελέσματα)


Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED_1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4226 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2018

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της χειραφέτησης των γυναικών, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος - οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με κοινές λύσεις. ...

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5501 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2019

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει πολλές κοινές προκλήσεις - συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ανεργίας των νέων, της κοινωνικής ένταξης, της χειραφέτησης των γυναικών, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος - οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με κοινές λύσεις. ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.