ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Περίληψη

Τομέας:Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Αυτή η Βασική Δράση υποστηρίζει:

(α) Την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού: προσφέροντας ευκαιρίες στους σπουδαστές, εκπαιδευόμενους, νέους και εθελοντές καθώς και στους καθηγητές, δασκάλους, εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, το προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για ανάληψη μαθημάτων ή/και επαγγελματικής εμπειρίας σε άλλη χώρα.

(β) Μεγάλης κλίμακας διοργανώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας: στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών διοργανώσεων στους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

(γ) Το κοινό μεταπτυχιακό δίπλωμα: προσφέροντας υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα διεθνή προγράμματα σπουδών που παραδίδονται από κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της απονομής πλήρων υποτροφιών σε φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει ψηλές βσθμολογίες παγκοσμίως.

(δ)Εγγύηση Δανείων σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές: Σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν δάνειο μέσω του προγράμματος και να πάνε στο εξωτερικό για ένα πλήρες μεταπτυχιακό. Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στις εθνικές τράπεζες ή οργανισμούς φοιτητικών δανείων.


Περιγραφή Προγράμματος

 

 • Τα σχέδια/έργα στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προωθούν διακρατικές δραστηριότητες κινητικότητας που στοχεύουν σε εκπαιδευόμενους (σπουδαστές, μαθητευόμενους, νέους και εθελοντές) και το προσωπικό (καθηγητές, δασκάλους, εκπαιδευτές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και άτομα που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας). Η δράση αυτή υποστηρίζει επίσης, τις διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας από και προς χώρες εταίρους στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας, JMDs: Οι ακόλουθες δράσεις υποστηρίζονται:

  • η παροχή ενός προγράμματος JMD που αντιστοιχεί σε 60,90 ή 120 ECTS, οργανωμένη μέσω μιας διεθνούς κοινοπραξίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των προσκεκλημένων μελετητών για τη διδασκαλία, την κατάρτιση ή και ερευνητικούς σκοπούς.
  • Η χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές σε όλο το κόσμο για τη συμμετοχή τους σε ένα από τα προγράμματα JMD.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

63%

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η κατανομή του προϋπολογισμού για τη δράση KA1 είναι 63% (ελάχιστο ποσοστό) 700 EUR μηνιαία (για εκπαιδευόμενους), 70-140 EUR ημερησίως (για προσωπικό), 24-96 EUR ημερησίως (για εκπαιδευόμενους της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 402 644

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

 

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (39 αποτελέσματα)


Key Action 1 - Learning mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2368 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2014

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλα).

Key Action 1-Learning mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2377 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2014

Kοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές

Key Action 1-Learning mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2379 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2014

Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις εθελοντικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας

Key Action 1-Learning mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2372 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2014

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας μόνο.

Key Action 1-Learning mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2375 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας μόνο

Key Action 1-Mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2788 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας

Key Action 1-Mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2791 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015

Kοινά πτυχία μεταπτυχιακού επιπέδου Erasmus Mundus

Key Action 1-Mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2787 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Mobility Project for Higher Education Students and Staff

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2941 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων/αιτήσεων από πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα, «Πρόσκληση 2015».  

Key Action 1-Mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2792 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2015

Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις εθελοντικών  υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας

Key Action 1-Mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2789 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας

Key Action 1-Mobility of Individuals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2790 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας

Key Action 1-Mobility of individuals in the field of education, training and youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3288 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2016

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Key Action 1-Erasmus Mundus joint master degrees

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3294 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/02/2016

Kοινά πτυχία μεταπτυχιακού επιπέδου Erasmus Mundus

Key Action 1- Large scale European voluntary service events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3295 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2016

Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις εθελοντικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας

Key Action 1- Large scale European voluntary service events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3296 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2016

Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις εθελοντικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας

Key Action 1-Mobility of individuals in the field of education, training and youth(youth only)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3289 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2016

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Key Action 1-Mobility of individuals in the field of education, training and youth(youth only)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3290 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of education and training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3614 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2017

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3615 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2017

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας μόνο.

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3620 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2017

Kοινά πτυχία μεταπτυχιακού επιπέδου Erasmus.

Key Action 1 - Strategic EVS projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3618 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2017

Σχέδια κινητικότητας για νέους με επίκεντρο δραστηριότητες ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας.

Key Action 1 - Large scale European voluntary service events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3619 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2017

Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις εθελοντικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας.

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3616 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2017

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας μόνο.

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3617 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2017

Κινητικότητα φυσικών προσώπων στον τομέα της νεολαίας μόνο.

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4462 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Key Action 1 - Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of higher education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4463 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Key Action 1 - Key Action 1 - Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4464 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Key Action 1 - International Credit Mobility

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4771 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων/αιτήσεων από πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα, «Πρόσκληση 2018».

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4467 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2018

Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus.

Erasmus Charter for Higher Education Selection 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5132 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ...

Key Action 1 -Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4465 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4695 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2018

Μέσω αυτής της πρόσκλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην εδραίωση στρατηγικών προσεγγίσεων και ποιότητας στην κινητικότητα στην ΕΕΚ. Στόχος του Χάρτη Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus+ είναι να βοηθηθούν οι οργανώσεις που έχουν καλά αποτελέσματα στην οργάνωση ...

Key Action 1 -Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4466 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2018

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of higher education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5362 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/02/2019

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Key Action 1 - Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5363 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/02/2019

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5364 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019

Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus

Pilot VET mobility scheme for the Enlargement countries and Africa

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5461 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2019

Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στις χώρες της διεύρυνσης και στην Αφρική, καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας.

Key Action 1 - Mobility of individuals in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5384 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 (ΚΑ1) – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2019

Η Βασική Δράση 1 (ΒΔ1) στοχεύει να φέρει θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα άτομα που συμμετέχουν όσο και στους οργανισμούς που εμπλέκονται. Υποστηρίζει κυρίως την κινητικότητα ατόμων μέσω σχεδίων σε επίπεδο οργανισμού. Η κινητικότητα ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τη ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.