ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεται για τον σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων μία φορά το χρόνο. Τα μέτρα πληροφόρησης αποσκοπούν κυρίως στο να επεξηγήσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την ΚΓΠ και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους της.


Περιγραφή Προγράμματος

Παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ανακοινώνεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αγροτική Ανάπτυξη
  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
130, Rue de la Loi
B - 1049 Βρυξέλλες,
Βέλγιο
Φαξ: +32 (0) 2-2950130

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (1 αποτελέσματα)


Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2910 Όνομα Προγράμματος: ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/01/2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεταιγια το σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων μία φορά το χρόνο. Τα μέτρα πληροφόρησης αποσκοπούν , κυρίως στο να επεξηγήσουν, να   εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την ΚΓΠ και να ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.