Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περίληψη

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται μέσα από τα προγράμματα αυτά διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο. 


Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει δικό της προϋπολογισμό για τα ετήσια προγράμματα εργασιών, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης διαφέρει κατά περίπτωση και καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο σημείο επαφής μέσα στην κάθε πρόσκληση).

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (13 αποτελέσματα)


Blue Economy / Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5349 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της αειφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια (Θέμα 1), Μπλε Καριέρα (Θέμα 2) και Μπλε ...

Blue Economy / Blue Careers

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5350 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της αειφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια (Θέμα 1), Μπλε Καριέρα (Θέμα 2) και Μπλε ...

Blue Economy / Grants for the Blue Economy: investing in innovation

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5351 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της αειφόρου ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια (Θέμα 1), Μπλε Καριέρα (Θέμα 2) και Μπλε ...

Projects on Maritime Spatial Planning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2776 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2014

Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και χωρίζεται σε τρία μέρη (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα και Μαύρη Θάλασσα). Ο στόχος των Έργων είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να αρχίσουν να υλοποιούν τον διασυνοριακό σχεδιασμό για τις θαλάσσιες ...

Interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2946 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα της θαλάσσιας επιτήρησης των αρμόδιων αρχών τους.  

Development of innovative, low-impact offshore fishing practices for small-scale vessels in outermost regions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3164 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2015

Το πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων σε σχέση με τις χαμηλού αντικτύπου τεχνικές αλιείας ανοικτής θαλάσσης μεταξύ των αλιέων από απομακρυσμένες περιοχές, με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των τεχνικών αυτών και με κύριο στόχο την ελάφρυνση ...

Call for proposals "Projects in the context of the Integrated Maritime Policy in the Black Sea and/or Mediterranean Sea regions"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3246 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα επιχορηγήσει έργα που θα στοχεύουν στη στήριξη συγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Θαλάσσιων Πολιτικών ( ΟΘΠ ) προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών , καθώς και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας , την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη γαλάζια οικονομία ...

ICT interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3417 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών θαλάσσιας επιτήρησης έτσι ώστε να ενισχυθεί η διατομεακή και διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ...

Projects on Maritime Spatial Planning (MSP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3422 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Ο στόχος των έργων είναι να στηρίξουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ΘΧΣ στα θαλάσσια τους ύδατα και η υλοποίηση της συνεργασίας σε διασυνοριακό σχεδιασμό στη θαλάσσια λεκάνη τους.

Blue Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3559 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη στρατηγική των διακρατικών εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη κοινών οδικών χαρτών σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης , προκειμένου να συντονιστούν  επενδύσεις για την καινοτομία σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα υψηλού δυναμικού ...

Nautical Routes for Europe / Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3702 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2017

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης προτάσεων είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων και η προώθησή τους μέσω της δημιουργίας διακρατικών τουριστικών θεματικών διαδρομών στις παράκτιες περιοχές στους τομείς του ναυτικού τουρισμού και του  τουρισμού ...

Maritime Spatial Planning (MSP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3835 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία και την εφαρμογή των Σχεδίων Ναυτικής Χωρικής σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: 1) να στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις στα κράτη μέλη που θα βοηθήσουν στην ...

Maritime Spatial Planning (MSP) Projects.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5307 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2018

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία και την εφαρμογή των Σχεδίων Ναυτικής Χωρικής σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ (2014/89/EU27).


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.