ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περίληψη

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων Αστική Δικαιοσύνη, Ποινική Δικαιοσύνη και πρόληψη της τοξικομανίας και προγράμματα πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and Information Programmes).


Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το συμβατικό δίκαιο και αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€378,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

5%-35% ανάλογα με ειδικούς στόχους

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο σε συνδυασμό με μη κερδοσκοπικούς ή δημόσιους οργανισμούς

Εθνικά Σημεία Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805925
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

DG Justice
http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_programmes_2014_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_programmes_2014_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (6 αποτελέσματα)


Transnational projects on children's rights in judicial proceedings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2902 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με τα δικαιώματά τους σε δικαστικές διαδικασίες

National or transnational e-Justice project

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2901 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά ή εθνικά προγράμματα με στόχο τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους , συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και υποστήριξης  των δικαιωμάτων των θυμάτων της εγκληματικότητας, με ...

Action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2754 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί για την υποστήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και τις πτυχές της πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται ...

Daphne call - National or transnational projects to support victims of violence and crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2914 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί , πρώτον, στο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα θύματα της βίας , σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια που αφορά στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of access to justice

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3939 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην αποτελεσματική πρόσβαση των πολιτών στην δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of facilitating and promoting judicial cooperation in civil and/or criminal matters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3940 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Οι ετήσιες λειτουργικές επιχορηγήσεις που θα υπογραφτούν με βάση τα 4-ετή ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.