ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη

Το πρόγραμμα θα παρέχει οικονομική στήριξη για τη συνεργασία με την αστυνομία, την ανταλλαγή και την πρόσβαση σε πληροφορίες, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του διασυνοριακού καθώς επίσης και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και της τρομοκρατίας, της προστασίας των ανθρώπων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από διάφορα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την κρίση λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές της Ένωσης (στρατηγικές, προγράμματα και σχέδια δράσης), τη νομοθεσία, τις πρακτικές συνεργασίας και τις αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων.


Περιγραφή Προγράμματος

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€1,004,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Σημείο Επαφής EE

DG Home Affairs

email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (45 αποτελέσματα)


Call for proposals on protection

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5902 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2020

Η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει προτάσεις για την προστασία των δημόσιων χώρων, ιδίως των χώρων λατρείας. Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων (COM (2017) 612. Μπορούν ...

Call for proposals to enhance European coordination of testing of unmanned aircraft system (UAS) countermeasures

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5899 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2020

Η πρόσκληση θα πρέπει να υποστηρίζει προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών στη δοκιμή διαφόρων λύσεων αντιμέτρων UAS, στη διεξαγωγή πραγματικών δοκιμών και στην ανταλλαγή αποτελεσμάτων δοκιμών με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου δοκιμών ...

Call for proposals on prevention of radicalisation

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5895 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2020

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικές μέθοδοι και εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης (συμπεριλαμβανομένου ιδίως του ισλαμικού και του βίαιου δεξιού εξτρεμισμού) σε τομείς προτεραιότητας που επισημαίνονται στους ετήσιους στρατηγικούς ...

Call for proposals on the operational cooperation in the fight against firearms trafficking

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5927 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2020

Η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, της έρευνας, της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης σχετικά με τις διάφορες πτυχές της διακίνησης πυροβόλων όπλων και του εγκλήματος όπλων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συλλογή μιας καλής εικόνας πληροφοριών και για την ενημέρωση των εξελισσόμενων αναγκών ...

Drugs – Action grants 2013 (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2461 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2014

Στοχευμένη πρόσκληση για διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Law Enforcement Information Exchange

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2904 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων σε σχέση με την επιβολή του νόμου και της ανταλλαγής πληροφοριών .

Fighting cybersrime and child sexual abuse

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2903 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2919 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2015

H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία και στο βίαιο εξτρεμισμό.

Economic and Financial Crime, Corruption and Environmental Crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2920 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για τα θέματα Α) του Οικονομικού και Δημοσιονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς και Β ) του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Call for proposals on the actions addressing traficking in human beings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3100 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2015

Για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων , οι προτεραιότητες για το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2015 είναι η εφαρμογή της οδηγίας 2011/36 /ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016 .

Call for proposals to support the implementation of the EU CBRN Action Plan, the EU Action Plan on enhancing the security of explosives and the European programme for critical infrastructure protection

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3098 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Οι προτεραιότητες της παρούσας πρόσκλησης είναι : Προστασία από τις απειλές , ιδίως μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης CBRN και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας των εκρηκτικών υλών , με τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των δύο σχεδίων δράσης και η πρόταση μέτρων για την ...

Call for proposals to support transnational projects in law enforcement training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3099 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2015

Yποστήριξη στην κατάρτιση στο πεδίο επιβολής του νόμου , εστιάζοντας στην εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων.

Call for proposals to support transnational initiatives to fight trafficking in drugs and firearms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3097 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2015

Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι διασυνδέσεις μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών - που παραμένει μακράν η πιο επικερδής εγκληματική αγορά - και πυροβόλων όπλων και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων χωρών κατά μήκος των οδών λαθρεμπορίας .

Interconnecting Passenger Information Units (PIUs) to facilitate the exchange of PNR data (Call restricted to EU Member States aiming at improving law enforcement information exchange)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3101 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για την επιβολή του νόμου με τη διασύνδεση στοιχείων επιβατών για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων ονομάτων επιβατών.

Mobile criminality

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3484 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της κινητής εγκληματικότητας. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της επιβολής του νόμου όσον αφορά την κινητή φύση των οργανωμένων εγκληματικών ...

CALL FOR PROPOSALS RESTRICTED TO MEMBER STATES AIMING AT IMPROVING LAW ENFORCEMENT INFORMATION EXCHANGE BY INTERCONNECTING PASSENGER INFORMATION UNITS (PIUS) TO FACILITATE THE EXCHANGE OF PNR DATA

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3638 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017

Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για την επιβολή του νόμου με τη διασύνδεση στοιχείων επιβατών για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων ονομάτων επιβατών.

Call for proposals for alternative and counter narrative campaigns supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism – Civil Society Empowerment Programme (CSEP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4242 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη προγραμμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας που επιδιώκουν όλους τους ακόλουθους στόχους: • να απευθυνθούν σε ευάλωτες ομάδες ακροατών της ΕΕ σε ότι αφορά το online τρομοκρατικό περιεχόμενο, σε όσους βρίσκονται στα πρόθυρα της ...

Call for projects on the fight against Firearms Trafficking

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4253 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης πυροβόλων όπλων. Η κύρια προτεραιότητα της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που ...

Call for proposals - Organised crime projects addressing trafficking in human beings / Trafficking

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4286 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2018

Κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ISF Police 2017 AWP, είναι να συμβάλει στις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στα συναφή νομικά και πολιτικά μέσα της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν: τα πορίσματα της πρώτης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ...

Call for proposals for projects on protection of public spaces and addressing CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) threat

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4255 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα τουλάχιστον μιας από τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων και άλλων  στόχων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων. 2. ...

Call restricted to Member States for projects aimed at furthering the Commission recommendation on PROPORTIONATE POLICE CHECKS AND POLICE COOPERATION IN THE SCHENGEN AREA / Schengen

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4256 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιβολής του νόμου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

Increase the use of Interpol's SLTD database in Member States (SLTD)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4691 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με την διασυνοριακή επιβολή του νόμου. Αφορά σε έργα σε κράτη μέλη που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την αύξηση της χρήσης της βάσης δεδομένων κλεμμένων και ...

Additional support for the exchange of passenger name record (PNR) data between Member States

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4692 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών για την επιβολή του νόμου.

Call for Proposals for Projects on Environmental Crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4693 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και των ...

Call restricted to Member States for projects aiming to increase cooperation in the area of FORENSIC SCIENCE, including the implementation of the Prüm framework / FORENSICS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4257 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της εγκληματολογίας στην ΕΕ. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε διακρατικά σχέδια που αποσκοπούν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την κατάρτιση, τον καθορισμό κοινών διαδικασιών, την κοινή ...

Cybercrime and child sexual exploitation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4694 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Call for proposals for REINFORCING COUNTER-TERRORISM FINANCING

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4259 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της ενίσχυσης της χρηματοδότησης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Call for proposals for FIGHT AGAINST DRUGS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4258 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. κοινά ...

Call for proposals for EU Member States to support the improvement of border surveillance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5133 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων με θέμα τη στήριξη της βελτίωσης της επιτήρησης των συνόρων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συνεργασίας με τρίτες χώρες (ιδίως ...

CALL FOR PROPOSALS FOR EU MEMBER STATES TO SUPPORT THE IMPROVEMENT OF BORDER SURVEILLANCE: Border Surveillance.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5305 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων με θέμα τη στήριξη της βελτίωσης της επιτήρησης των συνόρων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συνεργασίας με τρίτες χώρες (ιδίως ...

CALL FOR PROPOSALS ON COUNTER-TERRORISM / Protection

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5347 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2019

Στόχος είναι η στήριξη σχεδίων με στόχο την: • Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων. • Βελτίωση της προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι ...

CALL FOR PROPOSALS ON COUNTER-TERRORISM / Civil Society Empowerment Programme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5346 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/02/2019

Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η απότομη άνοδος των εξτρεμιστών και των τρομοκρατών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την παροχή αποτελεσματικών και εναλλακτικών τρόπων παρακολούθησης του διαδικτυακού τρομοκρατικού και εξτρεμιστικού περιεχομένου. 

CALL FOR PROPOSALS ON ORGANISED CRIME / Environmental crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5353 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019

Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά: την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ζώων, του εγκλήματος των δασών και άλλων μορφών εγκληματικότητας στην άγρια πανίδα, όπως επίσης και την καταπολέμηση της ...

CALL FOR PROPOSALS ON ORGANISED CRIME / Firearms trafficking

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5354 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2019

Κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της καταπολέμησης της διακίνησης πυροβόλων όπλων. Η βασική προτεραιότητα της πρόσκλησης είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ ή κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών ...

CALL FOR PROPOSALS ON COUNTER-TERRORISM / Counter-Terrorism financing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5348 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/02/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στον τομέα της ενίσχυσης της χρηματοδότησης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

CALL FOR PROPOSALS ON COUNTER-TERRORISM / Radicalisation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5352 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικές λύσεις και εργαλεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης σε τομείς προτεραιότητας όπως τα παιδιά και η νεολαία, συμμετοχή της κοινότητας, τοπική διάσταση και προσέγγιση πολλαπλών φορέων και οι φυλακές, με έμφαση στη ...

Interconnectivity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5402 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2019

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη στήριξη της ανταλλαγής δεδομένων για τα ονόματα των επιβατών (PNR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη χρηματοδότηση δράσεων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα PNR του προσωπικού των μονάδων πληροφοριών επιβατών στα κράτη μέλη της ΕΕ και αλλά ...

Call for proposals restricted to EU Member States to ensure effective use of proportionate police checks in Schengen borders areas / Schengen

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5357 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιβολής του νόμου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

Call restricted to Member States for projects aiming to increase law enforcement cooperation to address migrant smuggling

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5414 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2019

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση  των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου στη Δυτική και Βόρεια Αφρική σε μορφή κοινών ομάδων ερευνών, για την ενίσχυση της ποινικής δικαιοσύνης ...

Call for proposals on protection in the specific context of counter-terrorism

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5591 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη δράσεων με στόχο την: Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων, ή/και Βελτίωση της  προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο ...

Call for proposals on better law enforcement in the area of drugs trafficking

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5593 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων για την καλύτερη επιβολή του νόμου στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Οι αιτήσεις για σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία από τις ...

Call for proposals on fighting organised property crime

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5715 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/02/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότητη έργων στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος περιουσιακών στοιχείων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να εμπλέκουν δραστηριότητες που να αποσκοπούν στην ενίσχυση των ...

Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the Culture of Impunity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5802 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της κουλτούρας της ατιμωρησίας για όλους τους δράστες.

Call for proposals on Common Operational Partnerships to prevent and fight against migrant smuggling with competent authorities of third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5870 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2020

Η πρόσκληση αυτή αφορά σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόληψης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων με τη δημιουργία κοινών επιχειρησιακών εταιρικών σχέσεων (COPs) που θα υποστηρίζουν τη διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών ...

Call for proposals on joint action against trafficking in human beings addressing the culture of impunity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5872 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2020

Η πρόσκληση αυτή αφορά σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κουλτούρας της ατιμωρησίας, εμπλέκοντας τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών στην:  ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο τη διατάραξη του χρηματοοικονομικού επιχειρηματικού ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.