ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη

Το πρόγραμμα θα παρέχει οικονομική στήριξη για τη συνεργασία με την αστυνομία, την ανταλλαγή και την πρόσβαση σε πληροφορίες, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση του διασυνοριακού καθώς επίσης και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και της τρομοκρατίας, της προστασίας των ανθρώπων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από διάφορα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την κρίση λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές της Ένωσης (στρατηγικές, προγράμματα και σχέδια δράσης), τη νομοθεσία, τις πρακτικές συνεργασίας και τις αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων.


Περιγραφή Προγράμματος

Λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική εκδοχή της ιστοσελίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€1,004,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Σημείο Επαφής EE

DG Home Affairs

email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


Law Enforcement Information Exchange

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2904 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων σε σχέση με την επιβολή του νόμου και της ανταλλαγής πληροφοριών .

Fighting cybersrime and child sexual abuse

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2903 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

CALL FOR PROPOSALS FOR EU MEMBER STATES TO SUPPORT THE IMPROVEMENT OF BORDER SURVEILLANCE: Border Surveillance.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5305 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων με θέμα τη στήριξη της βελτίωσης της επιτήρησης των συνόρων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συνεργασίας με τρίτες χώρες (ιδίως ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.